Onko elämässäsi vielä iloa?

Onko sinulla tervetta keskusteluavulle? Vaivaako esimerkiksi ahdistuneisuus tai masennus? Onko parisuhteessasi haasteita tai koetko tarvetta keskustella seksuaalisuudesta? Terapia Ilolla tarjoaa apua ja erilaisia ratkaisuja eri tyyppisiin tilanteisiin. Olisiko lyhytterapia sinulle paras vaihtoehto, vai hyötyisitkö pitkäkestoisemmasta psykoterapiasta, jota toteutan tällä hetkellä edullisempana koulutuspsykoterapiana. Mietitään yhdessä sinulle sopivin vaihtoehto.

 

Lyhytterapiaa matalalla kynnyksellä

 

Terapiamuotona ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tutkitusti vaikuttavaa ja käypä hoito -suosituksen mukainen hoitomuoto. Lyhytterapialla voidaan saada tuloksia jo muutamalla terapiakäynnillä. Terapiaan hakeutumiseen ei tarvita lähetettä ja ajan saa nopeasti.

Voit tulla vastaanotolle yksin, parina tai perheenä. Terapiamuoto sopii lapsille, aikuisille kuin ikäihmisillekin. Syitä terapiaan hakeutumiseen on useita; näistä yleisimpiä masennus, ahdistus, suru, elämänkriisit, parisuhdekriisit, uupumus, työhön ja opiskeluun liittyvät paineet sekä elämän suunnan uudelleen määritys.

Olennaista lyhytterapialle ja ratkaisukeskeiselle työskentelytavalle on se, että keskustelun painopiste on yleensä tulevaisuudessa ja ratkaisuissa, eikä niinkään syissä, joista ongelmien ajatellaan johtuvan.  

 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

 

Lyhytterapian ohella tarjoan koulutuspsykoterapiaa, kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksessä. Terapiaan pääsee ilman diagnoosia tai lähetettä.

Koulutuspsykoterapiasta terapiamuotona voit lukea lisää kohdasta Koulutuspsykoterapia.

Psykoterapia suuntauksena, kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT), tehokkuus on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa ja se on saavuttanut tunnustusta kaikkialla maailmassa erityisen tehokkaana ja tieteellisesti tutkittuna psykoterapiamuotona.

Kognitiivista käyttäytymispsykoterapiaa suositellaan useissa eri käypä hoito –suosituksissa ja näitä ovat:

 • ahdistuneisuushäiriöt
 • itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito
 • autisminkirjon häiriö
 • pakko-oireinen häiriö
 • skitsofrenia
 • traumaperäinen stressihäiriö
 • alkoholiongelmat
 • huumeongelmat
 • ADHD
 • epävakaa persoonallisuus
 • Parkinsonin tauti

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen toiminta. Se on aktiivista, koulutuksellisesti suuntautunutta ja siinä huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Perustavaa laatua siinä on oletus, että inhimillinen käyttäytyminen laajimmassa merkityksessään on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluu ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohde ja siihen vaikutetaan psykoterapiassa. Kognitiivisen käyttäytymisterapian tarkoituksena on usein parantaa ihmisten itsehallintaa ja -hoitoa antamalla ja opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ihminen huomioidaan kokonaisuutena.

Ilona Rautiainen

Toimin päivätyössä psykiatrisena sairaanhoitajana ja otan terapia-asiakkaita vastaan yhtenä arkipäivänä, iltaisin sekä viikonloppuisin. Vastaanottotilat sijaitsevat Liedossa, osoitteessa Luumäenkuja 4. Otan vastaan myös etänä sekä teen kotikäyntejä.

Työparinani toimii asiakkaan toiveiden mukaisesti labradorinnoutaja Hilja.

Koulutukseni:
Lähihoitaja
Sairaanhoitaja (AMK)
Diakonissa (AMK)
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot (AMK)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Skeematerapeutti
Seksuaalineuvoja
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus, Tampereen yliopisto

Lisäkoulutukset:
Kognitiivinen lyhytinterventio
IPT (interpersoonallinen psykoterapiamenetelmä)
Dialektinen käyttäytymisterapia DKT
Motivaatio työvälineenä
Maahanmuuttajakoulutus
Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) koulutus ammattilaisille

Traumatisoituneen pakolaistaustaisen potilaan hoito ja siihen liittyvät erityispiirteet

Olen Suomen Lyhytterapeutit Ry:n ja Lyhytterapeuttiyhdistyksen jäsen.