Lyhytterapia

Mitä lyhytterapia on

 

Lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea ihan tavallisille ihmisille. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1 – 25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä teema, ongelma tai aihe, johon hän haluaa muutosta tai uusia näkökulmia. Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä ja kirjaukset jäävät vain asiakkaan ja terapeutin välisiksi dokumentaatioiksi.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, masennusta, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. Keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Ammattilaisena osaan punnita oletko soveltuva lyhytterapiaan vai hyötyisitkö ennemmin jostain muusta hoitomuodosta.

Ratkaisukeskeiset lyhytterapeutit ovat saaneet kaksivuotisen lisäkoulutuksen, jossa pohjakoulutuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Oman koulutukseni olen saanut Siria koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n ja Turun Kesäyliopiston kautta. Kouluttajina Terhi Lahti; ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja, diakoni ja sosionomi ja Sirkku Ruutu; psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), johdon työnohjaaja (STOry), tietokirjailija ja MCC-tason coach (ICF).

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole ennalta määrättyä määriä käyntikerroille, vaan käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteen mukaan. Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin kerta voi tuoda apua.

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen terapiasopimus. Toimintaani sitoo vaitiolovelvollisuus sekä eettiset ohjeet, jotka löydät lyhytterapeuttiyhdistyksen sivuilta.