Terapia Ilolla

Tietosuojaseloste 19.1.2022

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Terapia Ilolla (y-tunnus:1775769-1 )
Luumäenkuja 4
21420 Lieto
terapiailolla@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Ilona Rautiainen
Luumäenkuja 4
21420 Lieto
terapiailolla@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Terapia Ilolla asiakas- ja tilausrekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka tarvittaessa.

Terapiatapaamisella täytämme terapiasopimuksen (2 kappaletta), jossa lyhyesti käydään terapiaprosessi läpi sekä kerrataan molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Näitä sopimuksia säilytetään lukitussa tilassa.

Terapiatapaamisella terapeutti kirjoittaa muistiinpanoja ilman henkilötietoja.

Potilastietojärjestelmään / Oma Kantaan emme kirjaa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:
● Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
● Asiakassuhteen hoitamiseen
● Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Evästeet

Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman niitä. Sivustoni käyttämät evästeet liittyvät sivun toimintaan, eikä niitä voi ottaa pois päältä.

Sivustollani ei käytetä mitään evästeitä, jotka tallentaisivat henkilökohtaista dataa, tai joita käytettäisiin markkinointiin. Ainoastaan maksunvälitykseen tarvittavat tiedot toimitetaan ostamisen mahdollistamiseksi Visma Paylle. Kaikki tietosi ovat siis turvassa!

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan logistiikan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
● Tarkistusoikeus
● Oikaisuoikeus
● Oikeus peruuttaa suostumus
● Poisto-oikeus