Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteisesta terapiasta (Animal Assisted Therapy, AAT) on kysymys silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläimiä työssään apuna.

Useat tutkimukset osoittavat, että eläinavusteinen terapia vähentää masennus- ja ahdistusoireita. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea. Jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia.

Eläimen kautta terapia saa uusia ulottuvuuksia. Eläin rohkaisee kuntoutujaa, antaa läheisyyden tunnetta, lohtua ja auttaa purkamaan tunteita. Eläin antaa välittömän ja aidon palautteen. Se ei arvostele eikä ole ennakkoluuloinen, siihen voi luottaa joka tilanteessa. Eläinavusteisuudella voi olla ratkaiseva merkitys terveydentilan kohenemiseen tilanteissa, joissa muut terapiamuodot eivät ole tuottaneet tulosta. Eläinavusteisuus ei ole aina vakavaa puurtamista, vaan usein myös jaettuja ilon ja naurun hetkiä. Eläimen kanssa työskenneltäessä on mahdollista saada esille myös sellaista tunnetason tietoa, jolle ei vielä ole sanallista ilmaisua.